Fullmark Safety by Fullmark
Of het nu gaat om veiligheid op de werkvloer,
op weg van of naar het werk, thuis of tijdens het beoefenen van onze hobby,
Fullmark beoogt steeds hetzelfde doel:
ieder van ons informeren, opleiden en sensibiliseren
om ongevallen te vermijden!

Een website gewijd
aan risico’s thuis

Al meer dan 30 jaar lang is Fullmark een van de voornaamste Europese spelers op het vlak van ongevallenpreventie.

Onze sensibiliseringscampagnes over preventie van de risico’s op arbeidsongevallen waren steeds een groot succes in talrijke bedrijven.
Sinds enkele jaren werken we ook aan de preventie van ongevallen thuis.

Of het nu gaat om veiligheid op de werkvloer, op weg van of naar het werk, thuis of tijdens het beoefenen van onze hobby, Fullmark beoogt steeds hetzelfde doel: ieder van ons informeren, opleiden en sensibiliseren om ongevallen te vermijden!